Mua vào Bán ra
AUD 16027.1 16398.03
CAD 17435.68 17893.22
CHF 23138.78 23698.14
DKK - 3538.06
EUR 25786.11 26640.48
GBP 28467.61 28923.49
HKD 2926.72 2991.48
INR - 350.46
JPY 211.41 221.23
KRW 17.96 20.5
KWD - 79013.84
MYR - 5677.15
NOK - 2747.57
RUB - 409.36
SAR - 6413.13
SEK - 2501.08
SGD 16862.75 17167.08
THB 736.01 766.71
USD 23140 23260
(Nguồn Vietcombank.com.vn)
Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến