- Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP THÁI HƯNG

- Điện thoại: (84-4) 3563 3837/(84-4) 3938 8774

- Email: thmeco@gmail.com

(Xem trên bản đồ)

- Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP THÁI HƯNG

- Điện thoại: 0435650426

- Email: service@thmeco.vn

(Xem trên bản đồ)