Mua vào Bán ra
(Nguồn Vietcombank.com.vn)
Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến

OIML là gì?

Tổ chức Đo lường pháp lý quốc tế (OIML) là một tổ chức hiệp ước liên chính phủ mà thành viên bao gồm các nước thành viên, các nước tham gia tích cực vào các hoạt động kỹ thuật , và các thành viên tương ứng, các nước tham gia OIML là quan sát viên. Nó được thành lập vào năm 1955 ( Công ước ) để thúc đẩy việc hài hòa hóa các thủ tục đo lường pháp luật toàn cầu. Kể từ thời điểm đó, OIML đã phát triển một cấu trúc trên toàn thế giới kỹ thuật cung cấp cho thành viên của nó với hướng dẫn đo lường cho việc xây dựng các yêu cầu quốc gia và khu vực liên quan đến sản xuất và sử dụng các dụng cụ đo lường cho các ứng dụng đo lường pháp luật. Đến năm 2007 theo con số Ngân hàng Thế giới, tổng số thành viên trong OIML đáng kinh ngạc bao gồm 86% dân số thế giới và 96% của nền kinh tế của nó.

 

Định nghĩa Đo lường pháp lý

Đo lường pháp lý bao gồm tất cả các hoạt động mà yêu cầu pháp lý được quy định về đo lường, đơn vị đo lường, dụng cụ đo lường và phương pháp đo lường, các hoạt động này được thực hiện bởi hoặc thay mặt cơ quan chính phủ, để đảm bảo một mức độ thích hợp của độ tin cậy của kết quả đo quản lý môi trường quốc gia. Nó áp dụng không chỉ để Các bên giao dịch, nhưng cũng để bảo vệ cá nhân và xã hội (y tế, ví dụ như thực thi pháp luật và các phép đo an toàn) toàn bộ. Pháp lý đo lường thường bao gồm các quy định liên quan đến đơn vị đo lường, kết quả đo lường (ví dụ prepackages) và dụng cụ đo lường. Những quy định này bao gồm nghĩa vụ pháp lý liên quan đến các kết quả đo và các dụng cụ đo lường, cũng như kiểm soát các quy phạm pháp luật được thực hiện bởi hoặc thay mặt cho chính phủ.

VD: Tại Việt nam Hệ thống cân được kiểm định theo tiêu chuẩn TCVN 13-2009 tương đương với OIML R60  theo tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống cân thông thường (Non Automatic).

Tổ chức quốc tế về đo lường pháp quyền (OIML) là một tổ chức liên chính phủ trên toàn thế giới, mục đích của tổ chức là để hài hòa các quy định về đo lường và điều khiển được áp dụng bởi các dịch vụ đo lường quốc gia, hoặc các tổ chức có liên quan, các nước thành viên của nó. Các danh mục hoạt động của tổ chức OIML:

  •  Khuyến nghị quốc tế (OIML R), đó là quy định mô hình thành lập, các đặc tính đo lường cần dụng cụ đo nào đó để quy định phương pháp và thiết bị để kiểm tra sự phù hợp. OIML nước thành viên sẽ thực hiện những khuyến nghị trong nước của mình.
  •  Tài liệu quốc tế (OIML D) đề cập đến nhiều thông tin của tổ chức, nó là nhằm hài hòa và cải thiện công việc trong lĩnh vực đo lường pháp quyền;
  • Hướng dẫn quốc tế (OIML G), đó cũng là thông tin của tổ chức và nó là nhằm cung cấp các hướng dẫn cho việc áp dụng các yêu cầu nhất định về đo lường pháp quyền.

Ấn phẩm quốc tế cơ bản(OIML B), trong đó xác định các quy tắc hoạt động của các cấu trúc và hệ thống OIML.