Mua vào Bán ra
(Nguồn Vietcombank.com.vn)
Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến

Tiêu chuẩn NTEP

NTEP viết tắt từ cụm từ National Type Evaluation Program được tạm dịch là chương trình đánh giá kiểu quốc gia. Được chứng nhận bởi tổ chức National Conference on Weights and Measures (NCWM) trực thuộc Viện tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia Mỹ-NIST(National Institute of Standards and Technology ).

Chứng nhận NTEP sẽ được cấp sau khi hoàn thành thành công quá trình đánh giá bởi NCWM. Tiêu chuẩn NTEP có ý nghĩa rằng các nhà sản xuất thiết bị đã chứng minh được những khả năng đáp ứng các yêu cầu chặt chẽ để áp dụng cho các thiết bị có trọng lượng và đo lường thương mại tại Mỹ.

Chứng nhận NTEP là một tiêu chuẩn cần thiết cho các thiết bị đo lường tại Mỹ, nó có thể được xem như là một biểu tượng của sự bảo đảm về chất lượng, phẩm chất của sản phẩm thiết bị đo lường đối với người sử dụng.


chứng nhận NTEP

 NTEP chứng nhận được cấp bởi NCWM sau khi hoàn thành thành công của quá trình đánh giá. Giấy chứng nhận này chỉ ra rằng các nhà sản xuất thiết bị đã chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu áp dụng cho các thiết bị có trọng lượng và đo lường thương mại tại Mỹ như quy định tại NIST Handbook 44. Chứng nhận NTEP là cần thiết trong hầu hết các tiểu bang liên kết trong nước và là một biểu tượng của sự bảo đảm cho tất cả mọi người.