Mua vào Bán ra
AUD 16424.19 16703.78
CAD 17243.77 17590.4
CHF 23003.04 23465.08
DKK - 3590.51
EUR 26189.68 26924.67
GBP 29492.83 29965.12
HKD 2915.34 2979.85
INR - 337.83
JPY 208.38 218.71
KRW 19.3 20.96
KWD - 79352.73
MYR - 5681.29
NOK - 2754.54
RUB - 389.54
SAR - 6412.11
SEK - 2605.38
SGD 16872.69 17177.2
THB 716.98 746.88
USD 23155 23245
(Nguồn Vietcombank.com.vn)
Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến

FG-WILSON